INFORMATIE OVER COOKIES EN ANDERE TRACKERS

WAT IS EEN KOEKJE?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op een specifieke plaats van uw terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) wordt geplaatst wanneer u een website raadpleegt, een e-mail leest, een software- of mobiele toepassing installeert of gebruikt of online reclame maakt.

Cookies worden gebruikt om informatie over uw surfgedrag te verzamelen, om de toegang tot onze site te vergemakkelijken of het gebruik ervan sneller en efficiënter te maken en om u gepersonaliseerde diensten of reclame toe te sturen.

De door cookies verzamelde gegevens zijn van zeer uiteenlopende aard (bijv. IP-adres, browser, tijd die op een pagina wordt doorgebracht, locatie van de terminal, enz.) die overeenkomen met de Technische gegevens en de Browsergegevens waarnaar in ons Privacybeleid wordt verwezen.

Cookies worden hoofdzakelijk beheerd door de browser die door uw terminal wordt gebruikt.

Er is een classificatie van cookies op drie niveaus.

TypeDefinitie
Cookie1e partijDit is een interne cookie van de bezochte website die door de website wordt aangemaakt en opgeslagen.
Cooke2e partijDit is een interne cookie die wordt overgedragen van het bedrijf dat de cookie heeft aangemaakt naar een ander via een gegevenspartnerschap, hetzij door verkoop, hetzij door het delen ervan.
3de partij cookieDit is een cookie gekoppeld aan een andere domeinnaam dan de bezochte site, die wordt aangemaakt en opgeslagen door een derde partij met betrekking tot de eigenaar van de site.

WAT ZIJN DE ANDERE TRACKERS?

De andere op de maxityre.nl site gebruikte tracers komen overeen met de technologie die bekend staat als WebStorage. Dit is een andere technologie dan cookies die via de gebruikte browser (IE, Firefox, Safari, enz.) informatie opslaat op de terminal van de gebruiker. De verzamelde gegevens passeren op geen enkel moment onze servers, in tegenstelling tot de gegevens die door cookies worden verzameld.

Er zijn twee soorten webopslag, afhankelijk van het type levensduur van de opgeslagen gegevens.

TypeDefinitie
Sessie opslag
(Sessie opslag)
Dit type webopslag heeft de bijzonderheid dat de verzamelde gegevens alleen worden bewaard voor de duur van de sessie, d.w.z. de tijd gedurende welke het browservenster of tabblad op de terminal van de gebruiker geopend blijft. De verzamelde gegevens worden automatisch gewist wanneer de gebruiker het tabblad of venster sluit.
Lokale opslag
(Lokale opslag)
Deze vorm van webopslag heeft de bijzonderheid dat de verzamelde gegevens na de duur van de sessie voor onbepaalde of beperkte tijd worden bewaard doordat de gebruiker de gegevens verwijdert of de uitgever een bewaartermijn programmeert.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN GEGEVENS DOOR DE COOKIES EN ANDERE TRACEERS OP DE SITE maxityre.nl?

De verwerking van persoonsgegevens door cookies en andere tracers die op uw terminal worden geplaatst wanneer u de site maxityre.nl voor het eerst raadpleegt of wanneer u cookies of andere tracers aanvaardt wanneer dit vereist is, gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de uitgever van de site:

  • AD Tyres International SLU, een vennootschap naar Andoriaans recht in de vorm van een societat limitada unipersonal met een kapitaal van 1.000.000 euro, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Andorra onder het nummer 16339, met maatschappelijke zetel te C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Vorstendom Andorra), e-mail: cm(a)adtyre.com, +376 810 888, (hierna te noemen "AD Tyres ").

Sommige cookies worden op uw terminal geplaatst in samenwerking met de volgende partners die gezamenlijk verantwoordelijk kunnen zijn voor de verwerking van de daaruit voortvloeiende persoonsgegevens:

  • Google Ireland Limited, Vennootschap naar Iers recht, een besloten vennootschap op aandelen, in Ierland geregistreerd onder nummer 368047, met maatschappelijke zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, D04E5W5 (Ierse Republiek) - cookiebeleid
  • Hotjar Limited, Een besloten vennootschap naar Maltees recht, ingeschreven in het Maltese handelsregister onder nummer C 65490, met maatschappelijke zetel te Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville, St. Julians, STJ 3141 (Malta) - cookiebeleid
  • Microsoft Corporation, Onderneming naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika opgericht als een naamloze vennootschap voor dienstverlening, in de staat Washington geregistreerd onder nummer 600 413 485, met maatschappelijke zetel te 1 Microsoft Way, Redmond, WA, 98052-8300 (Verenigde Staten) - cookiebeleid
  • Zendesk, Inc, Een vennootschap naar het recht van de Verenigde Staten, geregistreerd in het bedrijvenregsiter in Californië onder nummer C3295670, met maatschappelijke zetel op het adres 989 Market St San Francisco, California, 94103-1708 (Verenigde Staten) - cookiebeleid

De bovengenoemde bedrijven zijn de enige ontvangers van de gegevens die door de cookies op onze site worden verzameld. Wij delen deze gegevens niet met derden.

WAT ZIJN DE DOELSTELLINGEN VAN COOKIES EN ANDERE TRACEERS OP DE SITE maxityre.nl?

COOKIES EN/OF ANDERE NOODZAKELIJKE TRACERS

Deze cookies en/of andere trackers zijn essentieel voor de toegang tot de diensten op de site en in het bijzonder tot uw klantenrekening. De activering van deze cookies en/of andere trackers is essentieel om u onze producten en diensten te kunnen leveren. Daarom zijn deze cookies en/of andere trackers vrijgesteld van uw toestemming.

CookieGastheerTypeDuurFunctie
acMaxityreCookie 1ste partij6 maandenDeze cookie van maxityre.nl identificeert de keuze van de gebruiker (toestemming of weigering) over deze voorkeuren met betrekking tot cookies en andere trackers.
jwt_tokenMaxityreCookie 1ste partijVan sessieDit cookie van de maxityre.nl site identificeert de verbinding van de klant.
premium-modalMaxityreCookie 1ste partij30 dagenDeze cookie van maxityre.nl wordt gebruikt om de snelheid te beperken waarmee situationele elementen worden weergegeven.
public_modeMaxityreCookie 1ste partij6 maandenHet doel van deze cookie van maxityre.nl is om de keuze van de gebruiker tussen de publieke modus en de pro-modus te behouden.
user_vehicleMaxityreCookie 1ste partij6 maandenHet doel van deze cookie van maxityre.nl is om de voertuigkeuze van de gebruiker te behouden.

*Dit is de maximale bewaartermijn voor gegevens die via de cookie in kwestie worden verzameld indien de gebruiker zijn toestemming niet intrekt. Deze termijn verschilt van de bewaartermijn van de keuze van de gebruiker (toestemming of weigering), die zes maanden bedraagt.

COOKIES EN ANDERE FUNCTIONELE TRACERS

Deze cookies en andere tracers worden gebruikt om niet-essentiële functies voor de toegang tot de site aan te bieden. De activering ervan verbetert de navigatie en de gebruikerservaring. Als u deze cookies of andere trackers niet accepteert, bestaat het risico dat uw gebruikerservaring verslechtert zonder dat dit gevolgen heeft voor uw vermogen om van onze producten en diensten te genieten.

CookieGastheerTypeDuurFunctie
G_ENABLED_IDPSMaxityreCookie van derden2 jaarDeze Google-cookie maakt de verbinding met het klantaccount via een Google-account mogelijk.
__zlcmidMaxityreCookie 1ste partij1 jaarDeze cookie van Zendesk wordt bij het eerste bezoek aan de site maxityre.nl op de terminal van de internetgebruiker geplaatst. Deze cookie kent een unieke identificatie toe aan de gebruiker met betrekking tot deze site en de gebruikte browser. Dit maakt het mogelijk opeenvolgende bezoeken aan dezelfde site toe te schrijven aan dezelfde gebruiker.

*Dit is de maximale bewaartermijn voor gegevens die via de cookie in kwestie worden verzameld indien de gebruiker zijn toestemming niet intrekt. Deze termijn verschilt van de bewaartermijn van de keuze van de gebruiker (toestemming of weigering), die zes maanden bedraagt.

WebopslagGastheerTypeDuur**Functie
mxstoreMaxityreWebopslag12 maandenDeze webopslag maakt het mogelijk om de door de gebruiker gekozen configuratie-instellingen voor de personalisering van de functionaliteiten van de site te behouden.
__zlcstore, ZD-*MaxityreWebopslagAanhoudendDeze webopslag van Zendesk wordt op de terminal van de internetgebruiker geplaatst wanneer hij de site maxityre.nl voor het eerst bezoekt. Deze webopslag wordt gebruikt om de configuratie van de hulpmiddelen die deze site aangaat op te slaan.

**Dit is de maximale bewaartermijn voor gegevens die via de betrokken webopslag worden verzameld indien de gebruiker zijn toestemming niet intrekt. Als de gebruiker zijn toestemming niet intrekt, worden de gegevens gewist bij de volgende raadpleging van de site na de bewaarperiode (bijvoorbeeld: als de gebruiker na 9 maanden na het verzamelen van de gegevens terugkeert naar de site, kunnen de gegevens nog steeds door maxityre.nl worden gebruikt. - als de gebruiker na 14 maanden terugkeert naar de site, worden de gegevens precies op dat moment gewist omdat de raadpleging van de site meer dan 12 maanden na het verzamelen van de gegevens plaatsvindt).

Deze bewaartermijn verschilt van de bewaartermijn voor de keuze van de gebruiker (toestemming of weigering), die zes maanden bedraagt.

COOKIES EN/OF ANDERE ANALYTISCHE TRACERS

Deze cookies en/of andere tracers stellen ons in staat gegevens te verzamelen over het aantal bezoeken aan de site en het surfgedrag van de bezoekers. Het doel is het aantal bezoeken en het gebruik van onze site te kennen om de prestaties te evalueren en eventueel de werking van de site te verbeteren. Alle informatie die door deze cookies en/of andere tracers wordt verzameld, wordt geaggregeerd en dus geanonimiseerd. Indien u deze cookies en/of andere tracers weigert, wordt uw navigatie op de site op geen enkele wijze gewijzigd.

CookieGastheerTypeDuurFunctie
_gaGoogle.comCookie van derden2 jaarDeze cookie van Google wordt bij het eerste bezoek aan de maxityre.nl site op de terminal van de gebruiker geplaatst. Deze cookie kent een unieke identificatie toe aan de gebruiker met betrekking tot deze site en de gebruikte browser. Dit maakt het mogelijk opeenvolgende bezoeken aan dezelfde site toe te schrijven aan dezelfde gebruiker. Deze cookie telt het aantal bekeken pagina's per unieke bezoeker.
_gat_*Google.comCookie van derden1 minuutHet doel van deze cookie van Google is om het aantal zoekopdrachten op sites met veel verkeer te beperken om statistische tellingen te vergemakkelijken. Het voorkomt een overbelasting van navigatiegegevens.
_gidGoogle.comCookie van derden1 dagDeze cookie van Google verzamelt en bewaart navigatiegegevens van gebruikers voor statistische doeleinden. Hiermee kunt u analyserapporten maken over de prestaties van de site. De verzamelde gegevens omvatten het aantal bezoekers, waar zij vandaan komen en de pagina's die zij bezoeken. De verzamelde gegevens zijn volledig anoniem.
_hjid, _hj*Hotjar.comCookie van derden12 maandenDeze cookie van Hotjar wordt bij het eerste bezoek aan de maxityre.nl site op de terminal van de internetgebruiker geplaatst. Deze cookie kent een unieke identificatie toe aan de gebruiker met betrekking tot deze site en de gebruikte browser. Dit maakt het mogelijk opeenvolgende bezoeken aan dezelfde site toe te schrijven aan dezelfde gebruiker.

*Dit is de maximale bewaartermijn voor gegevens die via de cookie in kwestie worden verzameld indien de gebruiker zijn toestemming niet intrekt. Deze termijn verschilt van de bewaartermijn van de keuze van de gebruiker (toestemming of weigering), die zes maanden bedraagt.

COOKIES EN/OF ANDERE RECLAMETRACKERS

Deze cookies en/of andere trackers maken gerichte en gepersonaliseerde reclame op basis van navigatie en statistieken in verband met reclamecampagnes mogelijk. De door deze cookies en/of andere trackers verzamelde gegevens kunnen door de gastbedrijven worden gebruikt om uw interesses te profileren en u relevante advertenties op andere websites aan te bieden. De gegevens worden in principe geanonimiseerd en werken op basis van de unieke identificatie die aan uw browser en terminal wordt toegekend. Indien u deze cookies en/of andere tracers weigert, wordt uw navigatie op de site op geen enkele wijze gewijzigd. Maar de advertenties die u ziet kunnen irrelevant en repetitief zijn.

CookieGastheerTypeDuurFunctie
_gcl_auGoogle.comCookie van derden3 maandenDeze cookie van Google verzamelt en bewaart conversies (d.w.z. klikken door gebruikers op onze advertenties die resulteren in gebruikers die naar onze site komen) om de effectiviteit van advertentiecampagnes te meten. Het wordt gebruikt als onderdeel van de Google AdSense-dienst.
_uetsidMicrosoft.comCookie van derden1 dagDeze cookie van Microsoft, die deel uitmaakt van de Bing-dienst, verzamelt en bewaart de surfgegevens van bezoekers van verschillende websites voor reclamedoeleinden en met name om het aantal keren te beperken dat een advertentie aan een gebruiker wordt getoond. De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd.
_uetvidMicrosoft.comCookie van derden17 dagenDeze cookie van Microsoft, die deel uitmaakt van de Bing-dienst, verzamelt en bewaart browsergegevens van bezoekers voor reclamedoeleinden en met name om relevante advertenties te kunnen presenteren op basis van de voorkeuren van de gebruiker. De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd.

*Dit is de maximale bewaartermijn voor gegevens die via de cookie in kwestie worden verzameld indien de gebruiker zijn toestemming niet intrekt. Deze termijn verschilt van de bewaartermijn van de keuze van de gebruiker (toestemming of weigering), die zes maanden bedraagt.

HOE COOKIES EN ANDERE TRACKERS TE BEHEREN?

Met uitzondering van cookies en/of andere noodzakelijke tracers, is het plaatsen van alle andere cookies en andere tracers onderworpen aan uw vrije en geïnformeerde toestemming. Wij bewaren de gegevens met betrekking tot uw keuzes (toestemming of weigering) gedurende een periode van zes maanden vanaf de datum van hun manifestatie. Aan het einde van deze periode wordt het toestemmingsformulier dat bij uw eerste bezoek werd getoond opnieuw getoond.

Uw toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Er zijn verschillende manieren om cookies te beheren.

BEHEER VAN COOKIES EN ANDERE TRACKERS DOOR DE SITE VAN maxityre.nl

Wanneer u de site maxityre.nl voor het eerst bezoekt, wordt u uitgenodigd een keuze te maken over het beheer van cookies en andere tracers in de daarvoor bestemde banner. U kunt doorgaan met browsen door alle cookies en andere tracers waarvoor toestemming is vereist te weigeren of te accepteren of u kunt uw keuzes met betrekking tot elke categorie cookies en andere tracers waarvoor toestemming is vereist personaliseren.

Daarna kunt u te allen tijde uw voorkeuren wijzigen door op de volgende knop te klikken:

HET BEHEREN VAN COOKIES EN ANDERE TRACKERS VIA UW BROWSER

U kunt cookies en andere trackers ook beheren door uw browserinstellingen te configureren. Hieronder staan de belangrijkste links naar de tutorial over het beheer van cookies in de meest gangbare browsers.

COOKIEBEHEER VIA UITSCHRIJVINGSPLATFORMS

U kunt sommige cookies ook beheren met behulp van platforms voor cookiebeheer waarmee u centraal cookies kunt accepteren of weigeren die zijn ingesteld door reclamebureaus of netwerken die behavioural targeting gebruiken.

PlatformLink
Uw online keuzehttps://www.youronlinechoices.com/
Network Advertising Initiativehttps://optout.networkadvertising.org/?c=1
Initiatief voor netwerkreclamehttps://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Wij beantwoorden graag al uw vragen over cookies en andere tracking devices.

U wordt uitgenodigd om contact met ons op te nemen wanneer het u uitkomt:

  • of door een e-mail te sturen naar het adres: cm(a)adtyre.com
  • of door het contactformulier hier in te vullen.

HOE KRIJG IK MEER INFORMATIE OVER COOKIES?